Handelsbetingelser

Gyldighed

Nærværende handelsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Mentor Birgitte Hansen.

Alle ydelser, kurser, produkter, workshops, mentor forløb, online forløb, Pengeskolen og Penge Mentor Uddannelsen udgår fra Mentor Birgitte Hansen v/Birgitte Hansen, Frisegade 46A 1., 4800 Nykøbing Falster CVR nr. 27 44 39 90 Mail: info@birgitte-hansen.dk


Fortrolighed

Mentor Birgitte Hansen behandler alle informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Mentor Birgitte Hansen i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring fortroligt. Mentor Birgitte Hansen videregiver ikke sådanne informationer, herunder kundens identitet, til 3. part uden forudgående aftale med kunden.


Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms med mindre andet er angivet.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, workshops, foredrag, 1:1 mentoring, online forløb, Pengeskolen og Penge Mentor Uddannelsen samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, workshops, foredrag, 1:1 mentoring, online forløb, Pengeskolen og Penge Mentor Uddannelsen betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er bindende. Der gives ikke penge retur for live eller online forløb, uanset om ydelsen bruges eller ej.

Mentorforløb, online forløb, Pengeskolen og Penge Mentor Uddannelsen kan betales i rater mod et gebyr. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling, uanset om køber vælger at afbryde sin deltagelse. Vælger køber at afbryde sin deltagelse gives der ikke penge retur. Såfremt betalingsordningen misligholdes fra købers side, forfalder hele beløbet til betaling. Fordringen kan endvidere overdrages til anden part for inddrivelse.

Mentorforløb, kurser, workshops, 1:1 mentoring og Penge Mentor Uddannelsen afvikles på de angivne tidspunkter.

Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Sessioner i forbindelse med individuelt mentorforløb skal være afholdt senest 6 måneder efter køb, med mindre andet er aftalt, ellers bortfalder sessionerne. Køber er selv ansvarlig for at booke sessioner indenfor de 6 måneder fra købsdatoen.

Online produkter

 

Køber er ansvarlig for at levere en funktionel e-mail adresse, hvortil kommunikation samt levering af online forløb og produkter kan leveres. Birgitte Hansen tager ikke specielle forholdsregler i forhold til specielle spamfiltre eller dysfunktionelle mailadresser.


Rettigheder

Mentor Birgitte Hansen har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentorforløb, Pengeskolen, 1:1 mentoring, online forløb samt Penge Mentor Uddannelsen.

Ved køb af Mentor Birgitte Hansens ydelser opnår køber brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.


Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Mentor Birgitte Hansen måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, 1:1 mentoring, mentor forløb, online forløb, Pengeskolen samt Penge Mentor Uddannelsen, er begrænset til direkte skade og tab. Mentor Birgitte Hansen skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Mentor Birgitte Hansen har handlet simpelt uagtsomt.

Mentor Birgitte Hansens erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Online undervisning i investeringer er udelukkende af generel karakter. Der ydes ingen konkrete anbefalinger eller rådgivning om investeringsprodukter. Mentor Birgitte Hansen skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for kundes anvendelse af den opnåede viden.


Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.